• พุธ. ส.ค. 17th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงสร้างองค์กร

  • Home
  • สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต…

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต…

แผนพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

แผนพัฒนาสามปี 2557 – 255…

กองคลัง

สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง