• อาทิตย์. มิ.ย. 26th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม

  • Home
  • นางอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่ นายณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม รวมถึงท่านรองนายกทั้ง 2 ท่าน สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยปลานิล ลงสู่หนองน้ำสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12/07/2019