• อาทิตย์. มิ.ย. 26th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม

  • Home
  • พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยนายรัฐพล ธุระพันธ์ เป็นประธาน ร่วมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม 29/12/2564

พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยนายรัฐพล ธุระพันธ์ เป็นประธาน ร่วมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม 29/12/2564

รร.วัดคงษา 26/11/2563

ฉีดยาฆ่าแมลง 28/8/2563

ฉีดยากันยุง 19/8/2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกช้าง-ลาดน้ำเค็ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิกสภา อบต. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องดื่มและอาหารตามสั่งต่างๆ ในเขตพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำ และแนวทางในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ที่ทางราชการกำหนด

08/5/2563

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรงติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา หน้ากากอนามัย ห่างไกล COVID 19 2019 17/03/2563

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมในงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนวัดคงษา (ประชาชน-รัฐอุปถัมภ์) ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขอแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนที่ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศในครั้งนี้ด้วยนะคะ 20/12/2562

ขอเชิญชวนผู้ที่รักการออกกำลังกายมาขยับร่างกายไปตามจังหวะเพลง กับกิจกรรมเต้นแอโรบิค

ทุกเย็นวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา…

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน ในเขตพื้นที่ และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมกันจัด กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นางอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่ เป็นประธานเปิดงาน ณ สวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา มงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก องค์การบริหาร ส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม (บึงหนองบัว)

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใ…

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2562 ขบวนสวยงาม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านมากค่ะ 16/07/2019