• อาทิตย์. พ.ค. 22nd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลพื้นฐาน

  • Home
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลติดต่อ

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลผู้บริหาร

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

สถานที่น่าสนใจในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

การจัดประสบการณ์และกิจกรรมพัฒน…

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพถ่ายแสดงสถานที่ตั้งองค์การบ…

หลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดเผยราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

1.ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อประ…