• อาทิตย์. มิ.ย. 26th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  • Home
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี