• อาทิตย์. พ.ค. 22nd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานสำนักปลัด องค์ดารบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

  • Home
  • นางอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่ นายณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม รวมถึงท่านรองนายกทั้ง 2 ท่าน สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยปลานิล ลงสู่หนองน้ำสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12/07/2019

นางอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่ นายณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม รวมถึงท่านรองนายกทั้ง 2 ท่าน สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยปลานิล ลงสู่หนองน้ำสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12/07/2019

กองคลัง

สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

หลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดเผยราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

1.ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อประ…