• อาทิตย์. พ.ค. 22nd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานสำนักปลัด องค์ดารบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

  • Home
  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายภาครัฐ

นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักปลัด

สำนักปลัด

Q&A ถามตอบ

แบบประเมิน/แบบสอบถามออนไลน์

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน