• พุธ. ส.ค. 17th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Month: ธันวาคม 2564

  • Home
  • พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยนายรัฐพล ธุระพันธ์ เป็นประธาน ร่วมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม 29/12/2564