• พุธ. ส.ค. 17th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Month: พฤษภาคม 2563

  • Home
  • วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกช้าง-ลาดน้ำเค็ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิกสภา อบต. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องดื่มและอาหารตามสั่งต่างๆ ในเขตพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำ และแนวทางในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ที่ทางราชการกำหนด