• พุธ. ส.ค. 17th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 110
0 0

แผนพัฒนาสามปี 2557 – 2559

แผนพัฒนาสามปี 2558- 2560

  • รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนสามปี

แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 )เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 )เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2563

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %