• พุธ. ส.ค. 17th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน ในเขตพื้นที่ และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมกันจัด กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นางอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่ เป็นประธานเปิดงาน ณ สวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา มงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก องค์การบริหาร ส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม (บึงหนองบัว)

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 26
0 0

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น การแข่งขันเรือพื้นบ้าน เรือหัวใบ้ท้ายบอด การแข่งขันชกมวยทะเล เดิน-วิ่ง การกุศล การแสดง แสงสีเสียง และการจำหน่ายสินค้าต่างๆ จากประชาชน ในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานประเพณี
อันดีงาม สร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน 13/11/2019

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Related Post

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า กวาดถนน เขตตำบล โคกช้างและตำบลลาดน้ำเค็ม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 31/01/2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการกำจัดวัชพืชน้ำผักตบชวา บริเวณคลองทางเข้าบึงหนองบัว เพื่อความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย 28/01/2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการล้างถนนและลานหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่ เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความสกปรก ลดโรค ลดฝุ่นละออง 27/01/2565