• พุธ. ส.ค. 17th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกช้าง-ลาดน้ำเค็ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิกสภา อบต. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องดื่มและอาหารตามสั่งต่างๆ ในเขตพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำ และแนวทางในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ที่ทางราชการกำหนด

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 28
0 0
 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะมาใช้บริการ โดยประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือในการใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การจัดระยะห่างในการให้บริการ เพื่อลดการแออัด และการปฏิบัติตนตามข้อแนะนำ รวมทั้งมาตรการต่างๆ เป็นอย่างดีอีกด้วย 08/5/2563

08/5/2563

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Related Post

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า กวาดถนน เขตตำบล โคกช้างและตำบลลาดน้ำเค็ม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 31/01/2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการกำจัดวัชพืชน้ำผักตบชวา บริเวณคลองทางเข้าบึงหนองบัว เพื่อความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย 28/01/2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการล้างถนนและลานหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่ เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความสกปรก ลดโรค ลดฝุ่นละออง 27/01/2565