• อาทิตย์. มิ.ย. 26th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนต่างๆ

  • Home
  • ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562