• อาทิตย์. มิ.ย. 26th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • Home
  • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565