• พุธ. ส.ค. 17th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Month: มกราคม 2565

  • Home
  • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า กวาดถนน เขตตำบล โคกช้างและตำบลลาดน้ำเค็ม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 31/01/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า กวาดถนน เขตตำบล โคกช้างและตำบลลาดน้ำเค็ม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 31/01/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการกำจัดวัชพืชน้ำผักตบชวา บริเวณคลองทางเข้าบึงหนองบัว เพื่อความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย 28/01/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการล้างถนนและลานหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่ เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความสกปรก ลดโรค ลดฝุ่นละออง 27/01/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า กวาดถนน บริเวณถนนทางเข้าปั๊มน้ำมันอนุรักษ์ เขตหมู่ 3 ตำบล โคกช้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 25/01/2565

วันที่25 มกราคม 2565ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิ่งกาชาดจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ เพื่อทำการต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยม บ้าน เด็กที่ครอบครัว ที่บิดามารดาได้รับผลกระทบจาจากโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย1.เด็กชาย ปพน กองวิธี 15 ม.2 ต.โคกช้าง2.นายธนภัทธ โสตประวัติ 28ม.3ต.โคกช้าง3.เด็กชายอนุพงษ์ พันธ์ทอง เด็กหญิง พาขวัญ พันธ์ทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณถนนหมู่1ตำบลโคกช้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 24/01/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า กวาดถนน บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่5 ตำบลลาดน้ำเค็ม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 21/01/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ บริเวณถนนคลองสามซ้าย ในเขต หมู่5 ตำบลลาดน้ำเค็ม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 21/01/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณหมู่ 6 ตำบลลาดน้ำเค็ม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 20/01/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นำโดย ท่านนายกณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้มอบหมายให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ปรับแต่งเส้นทางการจราจรของ ม.3 ตำบลโคกช้าง เพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบล20/01/2565