• อาทิตย์. มิ.ย. 26th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องที่น่าสนใจ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายภาครัฐ

นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักปลัด

สำนักปลัด

Q&A ถามตอบ

แบบประเมิน/แบบสอบถามออนไลน์

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน